บริษัท อินโนเทค แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ Smbez Online
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท อินโนเทค แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1/153 ซอยวัชรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ดำเนินงานบริการระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำทางด้าน Total IT Solution ซึ่งให้บริการตั้งแต่ การให้คำปรึกษา (Consulting), การออกแบบ (Design), การติดตั้งและใช้งาน (Build & Deploy), การจัดการ (Management), การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) และบริการหลังการขาย ทำให้องค์กรของลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

 

OUR SERVICES

  •   IT SYSTEM INTEGRATOR SERVICES
  •   IT OUTSOURCING CONSULTING
  •   IT PROFESSIONAL SERVICES
  •   IT SOLUTIONS DESIGN AND IMPLEMENTATION
  •   MAINTAINANCE SERVICES
  •   SYSTEM INTEGRATOR SERVICES

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.